GPU untuk AI?

GPU diperlukan dalam pengaplikasian Artificial Intelligence. Kira – kira apa kelebihan GPU dibanding CPU dalam pengaplikasian AI?